pimple, braces, the gwapigs

pimple, braces, the gwapigs

PimPle braces ni Pol Medina, Jr. LUBANG VOCATIONAL HIGH

PimPle ni Pol Medina, Jr. braces ni Pol Medina, Jr. the gwaPigs ni Pol Medina, Jr. 86 87 Learning Package Linggo 21 B A I T A N G 7 I K A T L O N G M A R K A H A N ...
http://lubangvhs.files.wordpress.com/2013/01/learn...

Proyektong Panturismo baitang7 Just another WordPress

Isama rin ang binasang komiks na “Pimple” at “Braces. ... “The Gwapigs” ni Pol Medina Jr., pahina 30, ikalawang kahon. 7. Itanong sa mga mag-aaral: a.
http://baitang7.files.wordpress.com/2012/08/gabay-...