pimple, braces, the gwapigs

pimple, braces, the gwapigs

PimPle braces ni Pol Medina, Jr. LUBANG VOCATIONAL HIGH

PimPle ni Pol Medina, Jr. braces ni Pol Medina, Jr. the gwaPigs ni Pol Medina, Jr. 86 87 Learning Package Linggo 21 B A I T A N G 7 I K A T L O N G M A R K A H A N ...
http://lubangvhs.files.wordpress.com/2013/01/learn...

Proyektong Panturismo baitang7 Just another WordPress

“Pimple ” (Pugad Baboy 6 ... kilala ng bagong ak-dang baba-sahin, at ng manunulat, pagbasa ng ”Braces ... c. Kopya ng “The Gwapigs” (Pugad Baboy 6, Pahina ...
http://baitang7.files.wordpress.com/2012/08/gabay-...