mga rehistro ng wika sa iba't ibang larangan

mga rehistro ng wika sa iba't ibang larangan

KAGANDAHAN NG WIKANG FILIPINO PAGSUSURI SA IBA'T IBANG

PAGSUSURI SA IBA'T IBANG LARANGAN ... sa piling ng mga banal sa kalangitan. ... katalinuhan ay hindi nagtatangi ng ano mang wika.
http://larc.sdsu.edu/files/2010/03/Manalastas-KAGA...

Michael Angelo E. Dela Cerna U.P. Diliman Journals Online

ang rehistro ng Filipino sa mga nakalimbag na materyal, partikular sa mga pahayagang ... palaganap ng wika sa iba’t ibang larangan ng ating buhay.
http://journals.upd.edu.ph/index.php/ali/article/v...

Ang Papel ng Wikang sa Gitna ng Pagkakaiba-iba ng mga Wika

ng wika na naging bahagi ng larangan ng sosyolinggwistika. At sa pagdaan ... smasalita at pasulat na anyo ng wika ng mga tao sa iba't ibang pangkat o
http://wika.pbworks.com/f/Ang+Papel+ng+Wikang+sa+G...