mga rehistro ng wika sa iba't ibang larangan

mga rehistro ng wika sa iba't ibang larangan

KAGANDAHAN NG WIKANG FILIPINO PAGSUSURI SA IBA'T IBANG

PAGSUSURI SA IBA'T IBANG LARANGAN ... sa piling ng mga banal sa kalangitan. ... na kapag ang isa sa ati’y sa sariling wika nagsasalita ay ipinalalagay na isang kung
http://larc.sdsu.edu/files/2010/03/Manalastas-KAGA...

Michael Angelo E. Dela Cerna U.P. Diliman Journals Online

Umiiral na Rehistro ng Filipino sa mga Pahayagang Filipino: ... palaganap ng wika sa iba’t ibang larangan ng ating buhay. Dapat din nating makita na ang
http://journals.upd.edu.ph/index.php/ali/article/v...

Ang Papel ng Wikang sa Gitna ng Pagkakaiba-iba ng mga Wika

ng wika na naging bahagi ng larangan ng sosyolinggwistika. At sa pagdaan ... smasalita at pasulat na anyo ng wika ng mga tao sa iba't ibang pangkat o
http://wika.pbworks.com/f/Ang+Papel+ng+Wikang+sa+G...