mga larawan ng kilos o / pandiwa

mga larawan ng kilos o / pandiwa

Pangkalahatang Pamantayan Para sa Ikatlong Taon

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga elemento ng maikling kuwento sa tulong ng pokus at kaganpan ng pandiwa (aktor) A. Panitikan: 2.
http://bse.ph/download/reports/BSEWEBSITE/2010SEC/...