mga larawan ng kilos o / pandiwa

mga larawan ng kilos o / pandiwa

3 Aspeto ng Pandiwa TAlkane 1

PANUTO : Bilugan ang mga pandiwa o salitang kilos. ... Panuto : Bumuo ng pangungusap tungkol sa larawan. Gamitin ang pandiwa at panahunan na nakasulat . 1.
http://xa.yimg.com/kq/groups/28414227/136065029/na...

List of Competencies tested during the 2010 Regional

... pook ayon sa larawan o sitwasyon Nagagamit ng wasto ang mga ... ang mga salitang kilos pandiwa ... nagsasaad ng kilos o ngalan Nagagamit ang mga ...
http://www.depedro7.com.ph/uploadedFiles/file/Unnu...

FILIPINO BAITANG ISA IKATLONG MARKAHAN LINGGO 21 TEMA: Ang

iba’t ibang larawan ng mga pandiwa PAMAMARAAN: ... MGA KAGAMITAN: larawan ng salitang kilos larawang kuha mula sa iba’t ibang pagdiriwang ng mga festivals.
http://grade1ph.files.wordpress.com/2012/05/gabay-...