baitang 7 wordpress.com

baitang 7 wordpress.com

Proyektong Panturismo baitang7 Just another WordPress

Proyektong Panturismo Isang proyektong panturismo ang gagawin ng mga mag-aaral sa ikatlo at ikaapat na markhan. Sa huling linggo ng ikaapat na markahan, bawat grupo ...
http://baitang7.files.wordpress.com/2012/08/gabay-...