ano ang salitang magkakaugnay?

ano ang salitang magkakaugnay?

List of Competencies tested during the 2010 Regional

Napapangkat-pangkat ang mgaa salitang magkakaugnay Natutukoy sa binasa ang sagot sa mga tanong na Ano, Sino, Saan C. Pakikinig Nagagamit ang na, ng, ...
http://www.depedro7.com.ph/uploadedFiles/file/Unnu...

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? alsdivision Just

Subalit ang mga salita ay dapat magkakaugnay. ... Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa ... pangungusap na di kasama ang mga salitang naglalarawan dito
http://alsdivision.files.wordpress.com/2012/04/ang...

Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at

Ano ang matututunan mo? ... naipamamalas ang kahusayan sa pagbubuo ng magkakaugnay na kaisipan ... Ang salitang kaligayahan at kasiyahan ay magkahawig ng ...
http://bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO/FIL...

MGA GUNITA’T BAGAY NA PAMILYAR AT DI-PAMILYAR (O ANO NGA

talinghaga ay may kinalaman sa salitang hiwaga. Ang dahilan ng ... kung ano ang maaaring ... muli ang iba ko pang tala at pinagsama-sama ang tila magkakaugnay na ...
http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/bnscwc/mga...

Pagsusuri sa Akda Batay sa Pagkapanitikan Nito Tungkol

Ano ang Matututunan mo? ... 1. Napipili ang mga salitang magkakaugnay ang mga kahulugan 2. Naipahahayag ang bisa ng akda sa lipunang ginagalawan 3.
http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO...

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? eSkwela Naga City Naga

Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa Modyul na Ito? ... makakabuo ng salitang ... Sa isang ecosystem magkakaugnay ang iba’t ibang organismo sa bawat isa.
http://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02/ang...

modyul 3 E-Turo The Philippines' E-Learning Portal

nabibigyang-kahulugan mo ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi at ... Ano ang kahulugan ng salitang masasandigan sa ikalimang pangungusap?
http://e-turo.org/files/modyul%203%20Pagsusuri%20s...

modyul 23-Pagsulay ng isang salaysay E-Turo The

magkakaugnay na kaisipan at impormasyon, ... Ano ang matutunan mo? ... Ang salitang bunutin at bunutan ay may magkaibang kahulugan.
http://e-turo.org/files/modyul%2023-Pagsulay%20ng%...