ano ang salitang magkakaugnay?

ano ang salitang magkakaugnay?

Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at

5 B.4. Kasalungat Panuto: Hanapin sa loob ng pangungusap ang salitang kasalungat ng salitang may salungguhit. Gumamit ng sagutang papel sa pagsagot.
http://bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO/FIL...

modyul 3 Bureau of Secondary Education (BSE), Department

3 3. nabibigyang-kahulugan ang magkakaugnay na pahayag upang maibigay ang sanhi ang bunga ng mga pangyayari 4. nasasabi ang kahulugan ng salita batay sa pagkakagamit ...
http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO...