ano ang salitang magkakaugnay?

ano ang salitang magkakaugnay?

List of Competencies tested during the 2010 Regional

Napapangkat-pangkat ang mgaa salitang magkakaugnay Natutukoy sa binasa ang sagot sa mga tanong na Ano, Sino, Saan C. Pakikinig Nagagamit ang na, ng, ...
http://www.depedro7.com.ph/uploadedFiles/file/Unnu...

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? alsdivision Just

Subalit ang mga salita ay dapat magkakaugnay. ... Anu-ano ang mga Matututuhan Mo sa ... Tinatawag na pangatnig ang mga salitang ginagamit sa
http://alsdivision.files.wordpress.com/2012/04/ang...

MGA GUNITA’T BAGAY NA PAMILYAR AT DI-PAMILYAR (O ANO NGA

talinghaga ay may kinalaman sa salitang hiwaga. Ang dahilan ng ... kung ano ang maaaring ... muli ang iba ko pang tala at pinagsama-sama ang tila magkakaugnay na ...
http://www.dlsu.edu.ph/research/centers/bnscwc/mga...

Pamantayan sa Programa : Naipamamalas ng mag-aaral ang

• nakapagpapangkat-pangkat ng mga salitang magkakaugnay ang kahulugan na ginamit sa babasahin blg. 2 sa ... Ano ang iyong interpretasyon sa kasabihang ...
http://bse.ph/download/BSE%20site_/BSE%20WEBSITE%2...

Pagsusuri sa Akda Batay sa Pagkapanitikan Nito Tungkol

Ano ang Matututunan mo? ... 1. Napipili ang mga salitang magkakaugnay ang mga kahulugan 2. Naipahahayag ang bisa ng akda sa lipunang ginagalawan 3.
http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO...

Mga Salita/Pangungusap na Nagpapahayag ng Pagtanggap at

Ano ang matututunan mo? ... naipamamalas ang kahusayan sa pagbubuo ng magkakaugnay na kaisipan ... Ang salitang kaligayahan at kasiyahan ay magkahawig ng ...
http://e-turo.org/files/Modyul%2019-Pagtanggap-Pag...

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? eSkwela Naga City Naga

Ano ang tawag sa proseso ng paggawa ng pagkain ng mga halaman? ... makakabuo ng salitang ... Magkakaugnay ang mga bumubuo ng biotic at abiotic na kapaligiran. Ang
http://eskwelanaga.files.wordpress.com/2011/02/ang...

modyul 23-Pagsulay ng isang salaysay E-Turo The

Ano ang matutunan mo? ... Piliin at isulat ang salitang may wastong baybay sa talata. ... magkakaugnay na pangungusap tungo sa isang paksa o isang tiyak na bahagi ng ...
http://e-turo.org/files/modyul%2023-Pagsulay%20ng%...