PELC- Edukasyon sa Pagpapakatao

PELC- Edukasyon sa Pagpapakatao

EDUCATIONAL PROFILE OF THE PHILIPPINES

- PELC - Pananampalataya (Faith) - PELC - Pinagkukunang Yaman (Pagtitipid) (Frugality) - PELC - Katotohanan (Honesty) - PELC - Pangkabuhayan (Love of Labor)
http://www.unc.edu/world/2006_K12Symp/Pres&HOs/Flo...