MTB-MLE LM

MTB-MLE LM

Learner’s Material DepEd Naga

3 MTB-MLE (Mother Tongue Based-Multi Linguistic Education) Learner’s Material Unit 1 Department of Education Republic of the Philippines This instructional material ...
http://www.depednaga.com.ph/files/GR.-3-MTB-MLE-LM...

Republic of the Philippines DEPARTMENT OF EDUCATION

Republic of the Philippines DEPARTMENT OF EDUCATION ... MTB-MLE – (Revision of LM/TG using the National Curriculum Guide) November 29, 2012 NEAP CALABARZON,
http://depedcalabarzon.ph/wp-content/uploads/2012/...

Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE)

1 Mother Tongue Based Multilingual Education (MTB-MLE) Kagamitan ng Mag-aaral (Ikalawang Bahagi) Tagalog Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas
http://depeddivisionofquezon.wikispaces.com/file/v...