MGA LITRATO NA NAGPAPAKITA NG PAGPAPAHALAGA SA PAMILYA?

MGA LITRATO NA NAGPAPAKITA NG PAGPAPAHALAGA SA PAMILYA?

EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA I Bureau of Secondary

Open High School Program, EP I Modyul 10 3 Paunang Pagtataya Panuto: Nasa ibaba ang iba’t ibang larawan na nagpapakita ng iba’t ibang kilos.
http://www.bse.ph/download/reports/OHSPModuleY1Q3/...

Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan Welcome to the

Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagiging ... Napansin mo na malaki ang binabayaran ng iyong pamilya sa ... Alin sa mga nabanggit na gabay ng mamimili ang ...
http://www.bsp.gov.ph/downloads/Teaching/pantahana...

SK HEKASI WHOLE Bangko Sentral ng Pilipinas

• Alin ang nagpapakita ng mga bagay na di naman talagang kailangan ... Pakikipagtalakay sa kapwa kaklase ng kanilang nalikom na datos sa sariling pamilya. Pagpapahalaga
http://www.bsp.gov.ph/downloads/Teaching/hekasi.pd...