Halimbawa ng kasingkahulugan]

Halimbawa ng kasingkahulugan]

Aralin sa Filipino Samut-samot Free printable

Ang mga sumusunod na halimbawa ng mga salitang maylapi ay nakaayos na paalpa- ... kasingkahulugan, kasingkapal, kasingkinis, kasingkintab, kasingkulay, kasingku-
http://samutsamot.files.wordpress.com/2012/09/aral...

Mga salitang Hiligaynon bilang mga Salitang Filipino: Ang

Kabanata 50 ng Noli Me Tangere halimbawa ay mababasa ang ganito: ... naging “masama at demonyo.” 16 Naging kasingkahulugan nito ang salitang Kastila na
http://sentrofilipino.upd.edu.ph/bahay/download/Hi...

PANITIKAN : MGA ELEMENTO NG PABULA : Mahahalagang Kaisipan

Ayusin ang mga Jumbled Words upang maibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang italisado. ... tanggapan at tirahan ng susulatan. Halimbawa : G. Jerry C. Catabijan
http://bse.ph/download/reports/OHSPModulesYear1/Fi...

Tungkol Saan ang Modyul na Ito? Bureau of Secondary

e. magiging halimbawa ng iba V. Aralin I. Mga Sakit ng Kalooban A. Anu-ano Ang Mga Tiyak na Matutunan Mo? ... Ang kasingkahulugan ng Amerikano na tawag kay Simoun
http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO...

Modyul 9-Panandang Diskursouri ng teksto E-Turo

Ang kasingkahulugan ng salitang protesta ay ang mga sumusunod: ... Ilan sa mga halimbawa ng tekstong narativ ay ang talaarawan, mga artikulo tungkol sa paglalakbay,
http://www.e-turo.org/files/Modyul%209-Panandang%2...

Modyul 2 Heograpiya ng Asya Salita Ayon sa Tindi ng

Tulad din iyan ng emosyon ng tao. Sa labis na paghanga halimbawa sa isang nilalang o ... bahaging ibaba na kasingkahulugan ng may salungguhit.
http://www.e-turo.org/files/Modyul%202%20-%20Heogr...

KAhULUgAN, KAtotohANAN, KAtwirAN: PAgPAPAKiLALA sA

senyas/tanda o lagda—mga sinonimo o kasingkahulugan ng “signs” na hindi ... Ang “Kristal na Tubig” ay halimbawa ng produksiyong pampanitikang ...
http://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/article/...

PANGANGASIWA BATAY SA MGA LAYUNIN Harvest Time

Ang “pangangasiwa” ay salitang kasingkahulugan ng “pagkakatiwala.” ... Isa sa pinakamagandang halimbawa ng pagkakatawan sa Biblia ay ang plano ni Jethro na
http://www.harvestime.org/TagalogCourses/TagMangem...

Ang Konseptong Idolatria O Pagsamba Sa Diyos-diyosan

Si Omri, na isa sa mga dakilang hari ng Israel, ay isang malinaw na halimbawa. ... Kung tutuusin ang totoong kasingkahulugan ng salitang ‘kasakiman’, ...
http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/fil/idolatri...

LAWAS, BUUT, PATUGSILING, ‘AG DUNGAN: ISANG PAG-UNAWA SA

sa wikang Hiligaynon tulad ng ipinaliwanag na sa unahan ay kasingkahulugan “katawan” ng ... maaaring mapaglalagakan halimbawa ng bagay, ideya, at kaisipan.
http://journals.upd.edu.ph/index.php/djwf/article/...