Filipino: magkatugma na salita

Filipino: magkatugma na salita

Filipino ILUGIN ES Attitude is First, Everything Else

magkatugma at nagagamit ang mga ... salita ayon sa alpabetong Filipino ... salita na ginagamit sa mga usapang napakinggan
http://iluginespasig.files.wordpress.com/2011/05/f...

ANG MGA ANTAS NG TUGMAAN Komisyon sa Wikang Filipino

nagtatapos sa a na may impit, hindi magkatugma sa antas na tudlikan ang mga salitang wikà at salitâ. Dahil malumi ang wikà, maragsa ang salitâ.
http://kwf.gov.ph/wp-content/uploads/MGA-ANTAS-NG-...

MGA ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG TULA-PAGBABAHAGI NG

Filipino na kukunin ng estudyante sa unibersidad.1 Kasama ng maikling ... ay magkatugma dahil sa ang tunog na D ... ng mga estudyante ang talinghaga sa bawat salita.
http://larc.sdsu.edu/files/2010/03/Camba-MGA-ESTRA...

IKALAWANG MARKAHAN LINGGO 11 grade1ph This WordPress

Magbigay ng mga pares ng salita na magkatugma at di-magkatugma. ... halaw sa mga awiting Filipino na natalakay sa klase ORAS: 40 minuto MGA KAGAMITAN:
http://grade1ph.files.wordpress.com/2012/05/gabay-...

modyul 6 Bureau of Secondary Education (BSE), Department

FILIPINO 1 Modyul 6 Ang Tatlong ... at iba pang mga mahal na tao. 8. Magkatugma ang mga salitang lawiswis at pagaspas dahil ... Dahil ang mga dulong salita sa S3 ay ...
http://www.bse.ph/download/EASE%20MODULES/FILIPINO...

Unang Markahan – Baitang 3 Supplemental Lesson Plan

Pagkilala sa salitang magkatugma ... Guhitan ang tamang salita o bantas na nasa loob ng panaklong upang ... Supp Filipino 3 Additional.indd
http://www.rexinteractive.com/UserFiles/IM/Pointer...

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Filipino Kagamitan ng Mag-aaral UNIT 2 PAG-AARI NG PAMAHALAAN ... ng magkatugmang salita na nakasulat dito. Magkatugma ang mga salita kung _____. Bumunot ng ...
http://lrmds.deped.gov.ph/download/5443

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Filipino Kagamitan ng Mag-aaral ... Pag-aralan ang mga salita na mababasa sa ... pangungusap ang isang pares ng salitang magkatugma . Magkakatugma ang mga salita kung ...
http://lrmds.deped.gov.ph/download/5442

Pamagat ng Modyul : Bilang ng Modyul: Panimula ng Modyul

FILIPINO ( Antas 7 ) Pamagat ... Bigyan ng kahulugan ang mga salita/pahayag/tayutay na hindi mo maunawaan. ... kung ang sagot na ibinigay ay magkatugma din sa mga ...
http://www.fape.org.ph/addons/tinymce/editor/media...

DRAFT April 10, 2014 Welcome to DepEd Naga City

Punan ng angkop na salita ang mga pangungusap ayon ... Filipino at magiging kasama mo at ng iyong mga ... Magkatugma ang mga salita kung _____.
http://www.depednaga.com.ph/files/Filipino-3-LM-DR...