Filipino: magkatugma na salita

Filipino: magkatugma na salita

Filipino ILUGIN ES Attitude is First, Everything Else

magkatugma at nagagamit ang mga ... salita ayon sa alpabetong Filipino ... salita na ginagamit sa mga usapang napakinggan
http://iluginespasig.files.wordpress.com/2011/05/f...

ANG MGA ANTAS NG TUGMAAN Komisyon sa Wikang Filipino

nagtatapos sa a na may impit, hindi magkatugma sa antas na tudlikan ang mga salitang wikà at salitâ. Dahil malumi ang wikà, maragsa ang salitâ.
http://kwf.gov.ph/wp-content/uploads/MGA-ANTAS-NG-...

MGA ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG TULA-PAGBABAHAGI NG

4 Bukod sa elementong sukat at tugma ng tradisyunal na tulang Tagalog, hinuhuli ng mga estudyante ang talinghaga sa bawat salita. Sa pamamagitan nito, nakikita ng mga
http://larc.sdsu.edu/files/2010/03/Camba-MGA-ESTRA...

IKALAWANG MARKAHAN LINGGO 11

Magbigay ng mga pares ng salita na magkatugma at di-magkatugma. ... LAYUNIN: Naibibigay ang mga pandiwa sa isang awit na Filipino ORAS: 40 minuto MGA KAGAMITAN:
http://grade1ph.files.wordpress.com/2012/05/gabay-...

modyul 6 E-Turo The Philippines' E-Learning Portal

FILIPINO 1 Modyul 6 Ang Tatlong ... Dahil ang mga dulong salita sa S3 ay pawang may impit na tunog. ... pang mga mahal na tao. 8. Magkatugma ang mga salitang lawiswis ...
http://e-turo.org/files/modyul%206%20Ang%20Tatlong...

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Filipino at magiging kasama mo ... Pag-aralan ang mga salita na mababasa ... pangungusap ang isang pares ng salitang magkatugma . Magkakatugma ang mga salita kung ...
http://lrmds.deped.gov.ph/download/5442

Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

Filipino Kagamitan ng Mag-aaral UNIT 2 PAG-AARI NG PAMAHALAAN ... ng magkatugmang salita na nakasulat dito. Magkatugma ang mga salita kung _____. Bumunot ng ...
http://lrmds.deped.gov.ph/download/5443

Pamagat ng Modyul : Bilang ng Modyul: Panimula ng Modyul

2 Upang higit na maunawaan ang nilalaman ng modyul na ito ay isagawa mo ang mga sumusunod. 1. Bigyan ng kahulugan ang mga salita/pahayag/tayutay na hindi mo
http://www.fape.org.ph/addons/tinymce/editor/media...