ANO ANG MGA HALIMBAWA NG PAKIKIPAG-UGNAYAN SA MGA KASING EDAD

ANO ANG MGA HALIMBAWA NG PAKIKIPAG-UGNAYAN SA MGA KASING EDAD

Gabay sa Pagtuturo MODYUL 1: MGA ANGKOP AT INAASAHANG

Pakikipag-ugnayan sa mga Kasing-edad ... punan ang tsart ng mga halimbawa ng pagbabago ... Pansinin ang reaksyon ng batang babae sa larawan. Ano kaya ang iniisip niya?
http://www.depedalbay.com.ph/files/EsP-Gr.-7-Teach...